2. juuni 2013

Vali suvel raamatuid lugemiseks siit:

http://www.elk.ee/?page_id=879

Vali raamat soovitusnimekirjast :

laste-raamatu-suvi LASTE-RAAMATU-SUVI
2013

Võru maakonna raamatukogude võistulugemine
1. juunist 31. augustini 2013
Võistulugemisega kutsume lapsi veetma suvel vaba aega raamatute seltsis ja avastama põnevaid seiklusi, mis neid raamatukogu riiulitel ootavad. Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidjad on valinud 30 lugemisväärset lasteraamatut. Valikus on raamatuid niihästi algajale, asjalikule kui edasijõudnud lugejale.
Vaata võistulugemise raamatute nimestikku! 
PDF-formaadis raamatunimestiku saab alla siit
Vaata Võru maakonna raamatukogude e-kataloogist RIKSWEB, millistest raamatukogudest neid raamatuid otsida tasub!
Iga võistulugeja
•küsib Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast või lähimast Võru maakonna rahvaraamatukogust raamatunimestikuga LUGEMISPASSI,
•valib nimestikust veel lugemata raamatu,
•laenab selle raamatu raamatukogust, loeb läbi ja tagastab võistulugemise ajavahemikul (vt kuupäevad ülal),
•täidab raamatu kohta ristsõna või vastab küsimus(t)ele,
•saab lugemispassi loetud raamatu kohale raamatukoguhoidjalt templijäljendi.
Suve lõpuks
•JOONISTAB PILDI ühele A4 püstformaadis paberile ühest võistulugemise raamatust, mis talle kõige enam meeldis,
•KIRJUTAB teisele A4 püstformaadis paberile, miks see oli tema lemmikraamat.
•Tuletab meelde raamatud, mille autoriks on Mika Keränen ja paneb eraldi lehele kirja vähemalt ühe huvitava KÜSIMUSE, mida ta tahaks Mika Keränenilt küsida.
•Kõigi lehtede tagaküljele kirjutab oma ees- ja perekonnanime, kahele esimesele ka võistulugemise lemmikraamatu autori ja pealkirja.
Kõik võistulugejad, kes on 31. augustiks saanud lugemispassi vähemalt 7 templijäljendit ja toonud lähimasse raamatukokku pildi ja jutu lemmikraamatust ning küsimuse(d) Mika Keränenile, saavad kutse kohtumisele Mika Keräneniga, mis toimub Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas
24. septembril 2013 kell 13.00.
Info võistulugemise kohta Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 782 1945, laste@lib.werro.ee